Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2014

aromantyczna
1054 3b33 390
Reposted fromdeviate deviate vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
aromantyczna
Może się wydarzyć wszystko, bo wszystko się wydarza.
— Marcin Świetlicki
aromantyczna
- Kocham cię. (...)
- Nigdy nie odchodź, gdy mówisz coś takiego.
— S. King, "Talizman"
aromantyczna

February 21 2014

6086 66b4 390
Reposted fromdeviate deviate
6085 7f72 390
Reposted fromdeviate deviate
6084 453a 390
Reposted fromdeviate deviate
6083 9be1 390
Reposted fromdeviate deviate
6081 0410 390
Reposted fromdeviate deviate
6078 c67a 390
Reposted fromdeviate deviate
aromantyczna
5383 8b17 390
9484 043e 390
Reposted fromdeviate deviate
Nie rozumiem naszych relacji. Czasem jesteśmy przyjaciółmi. Czasem jesteśmy więcej niż przyjaciółmi. Innym razem jestem dla ciebie już obca.
Reposted fromdeviate deviate
9250 1c91 390
Reposted fromdeviate deviate
1997 a6cb 390
Reposted fromdeviate deviate

why is it so hard to let you go if I never even had you

Reposted fromdeviate deviate
1412 1656 390
Reposted fromdeviate deviate
aromantyczna
tak jak ktoś wyżej napisał, jest wielu podobnych ludzi, którzy z pewnością by zrozumieli siebie nawzajem, a czasem po prostu nie ma z kim pogadać... 
jeśli ktoś chce nawiązać kontakt/pogadać/wyżalić się to podaję adres: sweetserialkiller@op.pl

:*

February 17 2014

3588 7a69 390
Reposted fromdeviate deviate vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl